X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
X סגירה
 

האם חברות הביטוח יחליפו את קופות החולים?

רפואה פרטית מול ציבורית

חיינו רצופים אי ודאויות, סכנות והפתעות. ביטוח הבריאות מקנה לכל אדם ודאות כלשהי - שבמקרה של אירוע בריאותי הוא יהיה זכאי לכיסוי הוצאות וסיוע כספי. במאמר שלפניכם סקירה של תחום ביטוחי הבריאות והסבר אודות המעורבות של חברות הביטוח בתחום. לבריאות! 
 

ביקור אצל רופא פרטי מטעם ביטוח בריאות פרטי
ביקור אצל רופא פרטי מטעם ביטוח בריאות פרטי

מהו ביטוח בריאות?

ביטוח בריאות הינו ביטוח המקיף ומכסה את ההוצאות הרפואיות של המבוטח. בדומה לביטוחים אחרים, כדוגמת ביטוח רכב, שבו המבוטח משלם על מנת לצמצם את הסיכון הכלכלי הגדול שעלול להיגרם לו במקרה של תאונה, גניבה או קלקול, גם בביטוח הבריאות המבוטח משלם סכום נמוך (הקרוי "פרמיה") על מנת שיכוסו, בשעת הצורך, הוצאות עבור טיפולים רפואיים יקרים ובלתי צפויים.

הגוף המבטח נשען על הפרמיות של כלל המבוטחים, המכסות את התשלומים של המבוטחים שהוצאות הבריאות שלהם גבוהות.
אילו סוגים של ביטוחי בריאות קיימים בישראל?

בישראל ישנם שלושה סוגים של כיסוי ביטוחי עבור הוצאות בריאות לאזרח. ביטוח בריאות ממלכתי הינו ביטוח בריאות שלו זכאים כלל תושבי המדינה. המדינה גובה מכל אזרח באמצעות המוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות מתוקף חוק ובהתאם לגובה הכנסתו, ומעניקה בתמורה לכל אזרח שירותי בריאות הניתנים על ידי קופות החולים במסגרת סל הבריאות הממשלתי.

נוסף על סל הבריאות הממלכתי, מציעות קופות החולים השונות מגוון שירותי בריאות נוספים, שאינם ניתנים במסגרת סל הבריאות.

לצד שתי מסגרות אלו, מציעות חברות הביטוח ביטוחי בריאות פרטיים, המקנים כיסוי נוסף או מחליפים את שירותי הבריאות הנוספים שמציעות קופות החולים. שירותי הבריאות הנוספים וביטוחי הבריאות מטעם חברות הביטוח קרויים גם "ביטוחים משלימים", מאחר והם מעניקים לאזרח כיסוי ביטוחי נוסף ומשלים על הבסיס שניתן במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי.

ביטוח בריאות פרטי בישראל

בישראל קיים היצע גדול של ביטוחי בריאות פרטיים, המוצעים לציבור על ידי חברות הביטוח השונות. תכניות הביטוח נבדלות זו מזו בתנאים, בשירותים המוצעים ובמחיר, ומותאמות לקהלי יעד ייחודיים שונים כדוגמת ילדים, קשישים, גברים או נשים. ביטוחי הבריאות הפרטיים נחלקים לכמה סוגים:

- ביטוח נוסף  – נעשה בנוסף לביטוח הבריאות הממלכתי ולשירותי הבריאות הנוספים (שב"ן), ומעניק תוספות שאינן כלולות בשני אלו, כדוגמת ביטוח סיעודי או ביטוח בריאות בעת נסיעה.

- ביטוח משלים – זהו ביטוח שמעניק כיסוי עבור הוצאות רפואיות שהן מעבר להוצאות המכוסות על ידי הביטוח המשלים (שב"ן).

- ביטוח חלופי – זהו ביטוח שמעניק שירותי בריאות מלאים שניתן לקבל גם במסגרת קופות החולים והביטוח הממלכתי, אך ניתנים כאן באופן פרטי וברמה או במהירות גבוהה יותר מן המסופק במסגרות האחרות. ביטוח שכזה, כדוגמת זה הניתן על ידי כלל ביטוח בריאות מעניק אפשרות לטיפול בבית חולים פרטי או על ידי צוות רפואי פרטי ונבחר.

חברות הביטוח מציעות ביטוחי בריאות בשני מסלולים:

1. מסלול אישי, נחתם בין הפרט לבין חברת הביטוח.

2. מסלול קבוצתי (קרוי גם קולקטיבי) המוצע לקבוצות או ארגונים, למשל על ידי ארגון שמעניק ביטוח לכל עובדיו ובני משפחותיהם. מבחינת המעסיק, זוהי אחת ההטבות שיוכל לתת לעובדיו, פרט לשי לחג או נופש מוזל בבתי מלון בים המלח, מאחר וביטוח בריאות קבוצתי ניתן בתנאים משופרים ובדמי ביטוח נמוכים יחסית.

ביטוחי הבריאות הפרטיים הראשונים שהוצעו כללו בין היתר תשלום שכר מנתח במקרה של ניתוח חירום, פיצוי כספי תמורת ימי אשפוז והשתתפות בהוצאות של שהות בבית הבראה לאחר ניתוח.

כיום מציעות חברות הביטוח הפרטיות סלים מגוונים, העונים כמעט על כל תרחיש אפשרי, תוך כיסוי של בעיות ומקרים קלים כחמורים. כך למשל מוצעים ביטוחי השתלות, ניתוחים בחו"ל או ניתוחים מורכבים, ביטוחים למקרה של מחלה קשה או תאונה, בחירת מנתח, שירותי ייעוץ פרטי עם רופא מומחה, טיפולים נפשיים ואלטרנטיביים, טיפולי אסתטיקה, ביטוחים סיעודיים וביטוחי שינייים.

האם חברות הביטוח יחליפו בעתיד את קופות החולים?

ההתפתחות בתחום ביטוחי הבריאות מהירה והמודעות לנושא בקרב אזרחי ישראל עולה בהתמדה. זהו תחום שבו נדמה כי העתיד כבר כאן. כל קופות החולים מציעות כיום במסגרת הביטוחים המשלימים מסלולי ביטוח סיעודי, מאחר ותוחלת החיים עולה בהתמדה, והצורך בשירותים סיעודיים, שאינם כלולים בסל הבריאות הולך וגובר.

הביטוחים הסיעודיים המוצעים ניתנים על ידי קופות החולים בהסדר של ביטוח קבוצתי, כך שכל קופת חולים עובדת עם חברת ביטוח פרטית המעניקה למבוטחיה את השירותים. כך למשל, קופת חולים מכבי עובדת עם חברת כלל ביטוח בריאות, וקופת חולים כללית עובדת עם חברת הביטוח "דקלה".

לסיכום, ניתן לומר כי חברות הביטוח כבר מעורבות כיום במתן שירותי בריאות משניים ונוספים לאזרחים במסגרת ביטוחי הבריאות המשלימים, ומחליפות את קופות החולים במתן כיסויים ושירותים חיוניים.

 
המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:
אנא הזן את המספר ארבע מאות חמישים ושש:
ביטוח נסיעות לחו"ל