X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
 

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי היא תוכנית המבטיחה תשלום פיצוי חודשי למבוטח בהיותו סיעודי. (גובה התשלום החודשי נקבע בעת עריכת הביטוח). ההגדרה מיהו סיעודי ? משתנה בין הפוליסות השונות כאשר ברובם אדם סיעודי נחשב מי שאינו יכול לעשות לפחות שלושה דברים מהרשימה הבאה : להתלבש לבד, לאכול לבד, להתרחץ לבד, לקנות, לטייל , לשלוט על הסוגרים וכד'.

הפיצוי עבור אדם סיעודי שרכש פוליסה תשולם לתקופה שנבחרה מראש ע"י המבוטח. בפוליסות הסיעודיות הישנות, לרבות פוליסות קולקטיביות, פוליסות של ביטוחים משלימים בקופת חולים. תקופה זו עומדת בד"כ על חמש שנים. בפוליסות פרטיות קיים כיסוי סיעודי לכל החיים וכל עוד היות המבוטח מוגדר כ"סיעודי".
 

ביטוח ריסק או חיסכון ?

התכניות לביטוח סיעודי, ברובן תוכניות הכוללות את מרכיב הריסק בלבד (ללא חיסכון). כלומר במידה והמבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה טרם קרה מקרה הביטוח. הפוליסה מתבטלת והמבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מחברת הביטוח.

יחד עם זאת, בשנים האחרונות החלו לשווק פוליסות סיעוד בעלות מרכיב חיסכון. במידה והמבוטח רכש פוליסה בעלת מרכיב חסכון, הפסיק לשלם את הפוליסה וקרה מקרה ביטוח סיעודי. במקרה כזה יהיה זכאי המבוטח לקבל  פיצוי מופחת לפי הגדרות של חב' הביטוח וכל עוד הינו במצב "סיעודי" למשך התקופה שנבחרה מראש.