X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
 

ביטוח פנסיה

ביטוח פנסיה הוא אחד הביטוחים החשובים שכל אחד ואחת מאתנו חובה עליו לעשות. ביטוח פנסיה אמור לתת לנו הכנסה קבועה החל מהרגע בו נצא לפנסיה ועד לגיל 120.

הקדמה והרפואה הצליחו להאריך את חיינו בכמה עשרות שנים לעומת חייהם של הדורות הקודמים. התארכות החיים הביאה לשינוי מהותי בענף ביטוחי פנסיה בישראל ובשנים האחרונות הרגולטור (כנסת ישראל) חוקקה חוקי פנסיה המחייבים כל שכיר ומעסיק בישראל להפריש מידי חודש סכום כסף לביטוח פנסיה. (בקרוב עומדים להצטרף לחוק גם העצמאים).
 

פנסיה משתתפת ברווחים

בניגוד לעבר, כיום קיימת חשיבות רבה באיזו חברת ביטוח עורכים את פוליסת ביטוח הפנסיה וזאת בשל העובדה שהרווחים של הפוליסה קשורים לרווחיות חברת הביטוח.

חברת ביטוח שמרוויחה כסף מחלקת למבוטחיה חלק מהרווחים ואילו חברת ביטוח שמפסידה כסף לוקחת ממבוטחיה את ההפסדים.

דמי ניהול הפנסיה

לצד הרווחים או ההפסדים של חברות הביטוח יש להוסיף אלמנט נוסף, דמי ניהול. חברת הביטוח גובה אחוז מסוים מסך הכסף שהצטבר בקופת הפנסיה עבור הוצאות הניהול של קרן הפנסיה. גובה האחוז יכול להשפיע במידה רבה על גובה הפנסיה שנקבל ולכן שווה להתמקח עם חברת הביטוח ולנסות להקטין אותו ככול האפשר.

מקדם פנסיה

גורם נוסף שצריך לקחת בחשבון הוא גובה המקדם. גובה המקדם יקבע את סכום הפנסיה לה ניהיה זכאים. גם בנושא מקדם הפנסיה יש מה לעשות וטיפול של סוכן ביטוח מקצועי ומו"מ מול חברת הביטוח יכולים לשפר את גובה המקדם ולהבטיח לנו פנסיה גבוהה יותר.

איך זה פעל בעבר ?

בעבר הדבר היה שונה – המדינה הנפיקה איגרות חץ (חיים צמודים) אשר נשאו ריבית קבועה למבוטחים – כל מבוטח ידע בדיוק כמה ריבית הוא יקבל על כספי הפנסיה.

לפני כ – 20 שנה , ביטלה הממשלה את הנפקת איגרות חץ ומאז התשואה שמקבל המבוטח תלויה ברווחיות חברת הביטוח , והשקעות שהיא ביצעה.

איזה קרנות פנסיה היו להורים שלנו ?

ה"פנסיה" הינה  קרן  אשר תמורת תשלום פרמיה ע"י החברים בה תשלם קיצבה חודשית לעמיתים ו/או למוטבים במקרה ביטוח. להורים שלנו היו קיימות מספר סוגי פנסיה:

פנסיה  תקציבית

חלה על כל עובדי המדינה אבל את התשלומים לקרן הפנסיה משלם ע"י המעביד בשנים האחרונות חלק מהעובדים עברו לקופת פנסיה צוברת דהיינו הפרשות גם ע"י העובדים.

פנסיית יסוד

פנסיה צוברת שמטרתה העיקרית להבטיח פנסיה לחבר/ב שהגיעו לגיל הפרישה ולשארים אלמן/ה ויתומים עד גיל 21. הקרן אינה כוללת פיצוי עבור נכות החבר אלמן/ה יהיו זכאים במקרה פטירה ל- 60% מהפנסיה לה היה זכאי החבר לו הגיע לגיל הפרישה
היתומים 20% מהפנסיה לכל יתום ובתנאי שהפנסיה הכוללת לכל השארים לא תעלה על 80% מהפנסיה של הפנסניונר. כיום לא משווקת פנסיית יסוד

פנסיה מקיפה

פנסיה הכוללת קיצבה חודשית במקרה: מוות נכות ופרישה במקרה מוות - הפנסיה לשארים - אלמנה תקבל 60%  מהפנסיה שבן זוגה קיבל וכל ילד 20%   מקסימום 100% מפנסיית הנפטר. בעבר נשאו כל הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה תשואה  מובטחת. במהלך השנים הופרטו הקופות והאוצר הסיר התחייבותו לתשואות מובטחות.

כיום רוב הכספים בקרן הפנסיה אינם מובטחים והתשואה עליהן היא כמו בביטוח לפי "השתתפות ברווחים". ברור שקרנות הפנסיה משקיעים את כספי הציבור באפיקים סולידיים יחד עם זאת במקרה קיצוני צפויים גם הפסדים לעמיתים.