X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
X סגירה
 

ביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח

מה קורה שהסנדלר הולך יחף

ביטוח אחריות מקצועית מעניק כיסוי ביטוחי לחבותו של בעל מקצוע או חבותה של חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה הנובעים מביצוע כושל של תפקידם ו/או פעולה שביצעו כתוצאה מאקט רשלני או מטעות מקצועית אשר גרמו נזק ללקוחות / ספקים / וכד'.

למרות שבד"כ נערך חוזה בין נותן השירות למקבל השירות , הרי שחוזה זה תקף ונכון כל עוד הכול התבצע ללא טעות ו/או רשלנות של נותן השירות. וכמובן שהחוזה עומד פתוח לפרשנותו של בית המשפט.

סוכן ביטוח - אל תשאר בלי כיסוי אחריות מקצועית
סוכן ביטוח - אל תשאר בלי כיסוי אחריות מקצועית

ביטוח חובה לכל בעל מקצוע

ביטוח אחריות מקצועית תפס תאוצה בשנים האחרונות וזאת בשל העובדה שהיום אנשים מודעים יותר לאפשרות שלהם להגיש תביעה בגין רשלנות מקצועית כנגד נותן השירות , כמעט בכל חברה או עסק קיימת האפשרות לביצוע לקוי של פעולה שתיצור נזק ובעקבות הנזק תגיע תביעה משפטית.

עד לאחרונה היה נפוץ ביטוח אחריות מקצועית של רופאים ושל עורכי דין , אלא שהיום הביקוש לפוליסת אחריות מקצועית מגיע מכיוונים שונים ומגוונים במגזר העסקי לדוגמא :

אחריות מקצועית לסוכני ביטוח

סוכני ביטוח , לצערי עד לאחרונה עמיתי סוכני הביטוח , זלזלו ולא השכילו לעשות לעצמם ביטוח אחריות מקצועית. כיסוי ביטוחי חשוב מאין כמוהו - מספר רב של תביעות מצד מבוטחים כנגד סוכני הביטוח נדונו בשנים האחרונות בבית משפט. בית המשפט נתן פרשנות חדשה למקרים שנראו מן הסתם כתביעות קנטרניות :

למשל מבוטח שלא שילם תעודת ביטוח חובה - עשה תאונה ואז התברר כי לא קיים לו כיסוי ביטוחי - תבע את סוכן הביטוח בטענה שזה היה שולח לו מידי שנה תעודת ביטוח חובה ואילו השנה שכח הסוכן לעשות כן ולכן הוא לא שילם את התעודה.

מבוטחים תבעו סוכנים שטענה שביקשו מהם כיסוי ואלו שכחו לדווח לחברת הביטוח ועוד דוגמאות רבות. כיום כאמור חברות רבות רוכשות לעצמן כיסוי ביטוחי לרשלנות מקצועית.

הכיסוי בפוליסה מוענק לכל תביעה שתוגש במהלך תקופת הביטוח, עבור כל פעילות שבוצעה מיום הקמת העסק ו/או החברה.

ניתן להרחיב את הפוליסה כך שתכלול כיסוי לתביעות הנובעות מאובדן מסמכים מכל סוג של מדיה, כולל מסמכים אלקטרונים ושיחזורם, אי יושר של עובדים , דיבה ועוד.

בניגוד לפוליסות אחרות בפוליסת אחריות מקצועית קיימת הוראה לפיה אין באפשרות חברת הביטוח לבטל את הפוליסה במשך תקופת הביטוח, אלא במקרה של אי תשלום הפרמיה.

כמובן שצריך לתת את הדעת על ההבדלים שקיימים בין חברות ביטוח שונות.

 

 
המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:
אנא הזן את המספר ארבע מאות חמישים ושש:
ביטוח נסיעות לחו"ל