X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
 

ביטוח

ביטוח מהו ?

ביטוח בבסיסו הוא הסכם בין אדם לתאגיד (חברת ביטוח) שאמורה לתת לו (לאדם) מענה (פתרון) בדרך של שיפוי או פיצוי במקרה של נזק : תאונה, שריפה, מוות, נכות, מחלה קשה וכד'.

במהותו הסכם ביטוח (פוליסה) אומר כך: תמורת סכום כסף (פרמיה) שמשלמים המון אנשים (מבוטחים) לחברות ביטוח (מבטחות)  במקרה וחלילה וחס יקרה מה שחששנו שיקרה (מקרה ביטוח) תפצה או תשפה המבטחת את המבוטחים שנפגעו. כלומר לוקחים סכום כסף (שמחושב באופן אקטוארי) מהרבה אנשים על מנת לשלם למספר קטן של אנשים שקרה להם משהו.

סוגי ביטוח

מאז המצאת המושג ביטוח, הענף התפתח לתחומים רבים והתאים עצמו לחיים המודרניים. כיום ניתן לבטח כמעט כל דבר. ונוצרה איזו שהיא חלוקה בין ענפי הביטוח השונים : ביטוח כללי, ביטוח בריאות, ביטוח עסקים, ביטוח חיים וביטוח פנסיה.

בקטגוריה ביטוח תמצאו את כל המידע על ענפי הביטוח השונים, סוגי הביטוחים שמשויכים לכל ענף וענף, מהם הכיסויים שחברות הביטוח מציעות ומה הסייגים (המקרים) בהם לא תהיו זכאים לתגמול.